MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fortællerfestival - online temauge på 5.-8. årgang på Kirsebærhavens Skole

Fortællerfestival - online temauge på 5.-8. årgang på Kirsebærhavens Skole
På Kirsebærhavens Skole har vi netop holdt online temauge for de hjemsendte elever på 5.-8. årgang med kæmpe succes.
 Vi har årligt flere temauger på skolen til stor glæde for alle. Ugen blev for første gang udformet og afholdt på fjernundervisningens præmisser. En form som hverken elever eller lærere har prøvet før.
  Corona, onlineundervisning og distance blev ikke set som en hæmsko, men som en udfordring og en mulighed for at bryde op med en hverdag, hvor vi måske alle trængte til adspredelse og fornyet motivation. Lærerne havde en klar overbevisning om, at vi gennem en temauge og et fælles projekt kunne samle eleverne, skabe motivation og derigennem læring.

Dette forårs tema var; fortællerfestival. Et emne hvor de sproglige kundskaber kom i spil. Eleverne skulle arbejde med lydfortællinger gennem podcasts. En genre hvor de sproglige elementer og digitale virkemidler kunne skabe en mere kreativ og sansende fortælling.
  Gennem ugens løb arbejdede eleverne først med lydfortællingen som genre og de virkemidler, vi bruger i kommunikationen og opbygningen, når vi skaber en god fortælling. De blev sat grundigt ind i optagelse, efterproduktion og arbejdede efterfølgende i grupper med at skabe deres egne fortællinger via selvproducerede podcasts. Her blev de frie rammer og kreativiteten nøglen til motivationen. Eleverne lærte fx, at sammenhængen mellem en mundtlig fortælling og lydeffekternes virkemidler kunne skabe et mere nuanceret stemningsbillede hos modtageren. Som afsender kunne man pludselig bestemme, hvilke billeder, følelser og sanser modtageren skulle forestille sig og føle.

Vi afrundede ugen med en evaluering, som talte sit tydelig sprog. Eleverne havde haft en god, anderledes, motiverende og lærerig uge. Og sidst men ikke mindst, så fik eleverne produceret mange fine, sjove og spændende podcast på de forskellige årgange.