MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Ny skoleleder på Kirsebærhaven

Nyt samarbejde.

Jeg vil med denne information give jer alle et indblik i hvem er jeg, og hvad sker der i ledelsen på Kirsebærhavens Skole.

Skoleleder Søren Friis
Jeg har erfaring med ledelsesopgaven i forbindelse med overbygningsskole og basis skoler fra Nørrebro, med skolefusion på Amager og skoleledelse af skolen med 800 elever fordelt på 3 matrikler. Min seneste erfaring er som skoleleder på Lykkebo Skole siden 2015.
Jeg hedder Søren Friis. Jeg har været ansat i Børne og Ungeforvaltningen siden 1995 først som lærer, og fra 2003 med ledelsesopgaver.

Der skal åbne en ny skole på Torveporten, og i den forbindelse afklares muligheder for en ny skolestruktur. Både Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole afventer den kommende beslutning om en ny skolestruktur. Der kommer en høring om, hvordan den nye skole kan indgå i et samarbejde med de to nuværende skoler i området. Hvilken model det ender med er ikke besluttet endnu.

Mens vi afventer denne beslutning, vil jeg være konstitueret som skoleleder på Kirsebærhavens Skole. I august 2020 vil vi kunne se den første indikation af hvilken løsning politikerne ønsker. Forventeligt vil vi 1. oktober 2020 kende beslutningen. Processen derefter bliver I orienteret om, når det nærmer sig.

Indtil da vil ledelserne på Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole løfte opgaver i fællesskab. Begge skolebestyrelser er også i gang med at få etableret et samarbejde. Vi vil anvende tiden til at fastholde skolernes positive udvikling, fortsat skabe et trygt og fagligt skoletilbud, samt en spændende og rar arbejdsplads for alle ansatte.

Jeg vil være på Kirsebærhavens Skole til møder, aftaler og hvis kontoret har brug for mig akut. Derudover har vi sammen aftalt, at jeg vil have kontortid mandage 11-14, tirsdag 9-12 og fredage 10-13.

Jeg kan kontaktes på mail: soefri@kk.dk

I ledelsen har vi foreløbigt aftaler om følgende opgaver:

  • Plan for kompetenceudvikling for personalet ved Kirsebærhuset Dorte og Søren
  • Nye veje i arbejdet med særligt udfordrede elever Hanne og Søren
  • Fag og opgavefordeling for det kommende skoleår. Hanne og Hedda, samt AMR + TR
  • Etablering af KKFO pr. 1. august 2020. Ilir, Hanne og Søren
  • Afslutning ag byggesager, afklaring af mangler. Thomas og Søren
  • Økonomi. Søren i løbende sparring med hele ledelsen
  • Gårdmandskorps af klare opgaver, organisering mm Thomas og Søren

 

Vi har fælles fokus på, at dette skoleår skal afsluttes så rart og godt som muligt. Som I alle ved er vi udfordrede af Corona situationen, og vi kender endnu ikke regeringsplaner for yderligere genåbning for de ældre elever, mulighederne for dimissionsafslutning mv.

Vi vil holde jer løbende orienteret.

Jeg ser frem til et godt samarbejde.

Søren Friis