MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Overvældende opbakning

Siden den politiske beslutning i august i fjor om ændringer i skolestrukturen i Københavns Kommune og etablering af et nyt fælles skoledistrikt i Valby har skoleleder Søren Friis fået mange reaktioner fra omgivelserne og berørte parter.

Og det har i langt overvejende grad været positive tilkendegivelser, kan han konstatere et halvt år senere.

”For mig har det været helt centralt, at vi har haft en åben og ærlig dialog om betydningen og konsekvenserne af beslutningen. Alle har kunnet byde ind, og responsen, jeg har mødt, har næsten udelukkende været konstruktiv. Der er en følelse af, at vi er sammen om noget nyt, vi skal udvikle i fælleskab, og ingen bliver tilovers i den proces.” 

I sagens natur handler meget om forventninger til fremtiden, da den nye skole først er en realitet fra skoleåret 22/23, og overbygningsskolen på Torveporten først forventes at være færdigbygget og klar til undervisning fra 2027.

For Søren Friis ser fremtidsudsigterne lyse ud med mange fordele for såvel undervisning som det pædagogiske arbejde og styrkelse af læringsmiljøerne.

”Det handler først og fremmest om muligheder for at optimere klassesammensætninger og få bedre faglighed og trivsel. Og så handler det om at udnytte den fysiske kapacitet i form af faglokaler bedre, end vi hidtil har haft mulighed for. Hver af de to nuværende skoler har nogle styrker i kraft af lokaler eller udendørsfaciliteter, som vil blive til gavn for flere.”

For lærerne er det intentionen, at de i højere grad vil blive knyttet til fagteams på tværs af matriklerne og i højere grad skulle undervise på en årgang fremfor en klasse. Sideløbende vil suppleringen med pædagogiske kompetencer blive løftet.

”Det vil eksempelvis dreje sig om at afdække behovene hos elever, der har læsudfordringer eller elever, der har det svært i skolestarten. Men det kan også være i forhold til fysisk aktivitet og bevægelse, så det ikke bliver et afbræk i skoledagen men i stedet en integreret del af undervisningen i mange fag.”

I de kommende år vil der foruden byggeriet af den nye afdeling på Torveporten være ombygninger på såvel Kirsebærhaven Skole og Lykkebo Skole. De fysiske rammer vil blive målrettet til forskellige aldersgrupper med henblik på optimale læringsmiljøer.

”Vi får en sjælden mulighed for at skabe gode lokaliteter, der bliver tilpasset skolens behov og dermed elevernes behov. Og på lidt længere sigt får vi med det helt nye byggeri af overbygningsskolen mulighed for helt fra starten at præge udformningen og nytænke vores måder at undervise på,” siger Søren Friis.