MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

En vigtig del af lokalsamfundet

13 høringssvar vidner om, at beslutningen om at ændre et skoledistrikt er et anliggende, der rækker ud over de nærmeste berørte som elever, forældre, medarbejdere og ledelse.

Skoler er en betydningsfuld aktør i lokalsamfundene, som engagerer borgerne. Og i hele forløbet op til beslutningen om, at Kirsebærhaven Skole og Lykkebo Skole fra skoleåret 22/23 skal være en fælles skole, var det centralt for skoleledelsen og bestyrelserne, at så mange stemmer som muligt bidrog og blev hørt.

Der blev blandt andet afholdt borgermøder og forældrecaféer, så information om grundlaget for beslutningen og dens perspektiver for børnene og lokalområdet kunne gennemgås og debatteres.

”Det er helt afgørende, at vi havde og stadig har en åben og gennemsigtig kommunikation med alle omkring skolen om så vidtrækkende beslutninger for at forstå, hvad der er på spil for både forældrene og for lokalråd, foreninger og institutioner i nærmiljøet,” understreger skoleleder Søren Friis.    

Så langt, så godt. Den formelle beslutningsproces er nu afsluttet, men der forestår et stort arbejde med at fortsætte information, inddragelse og samtaler, pointerer han.

”Der kommer ombygninger og bygning af en helt ny skole til udskolingen, og resultaterne vil påvirke folks hverdag. Derfor skal vi vedblive at være lydhøre, for ellers bliver det ikke en fælles opgave og et fælles projekt at skabe den bedst tænkelige skole for elever og ansatte.”

Håbet og intentionen er, at skolen og de fysiske faciliteter på de engang tre matrikler fremover i endnu højere grad vil indbyde til at blive besøgt og blive brugt af bydelens borgere udenfor skoletid.

På de to nuværende matrikler vil der komme madskoler, som ikke kun bliver for eleverne. De skal også udenfor skoletid være folkekøkkener og kunne anvendes i projekter som eksempelvis ’mad mod ensomhed, ’hvor borgere kan købe og hente mad med hjem.

Og på den kommende skole ved Torveporten vil faciliteterne til idræt, bevægelse, leg og fritid blive udført på en måde, så de inviterer til at blive anvendt af en bred skare i om ikke alle døgnets timer så både eftermiddag og aften.

”Vi er midt i en bydel i stor forandring med mange nye tilflyttende familier, og skolen vil gerne være et samlingspunkt og bidrage til at præge områdets udvikling. Det betyder, at vi skal åbne vores tilbud og være et sted, hvor folk med vidt forskellige baggrunde og vilkår kan møde hinanden og lære hinanden at kende. På den måde vil skolens placering i lokalmiljøet også afspejle, at det er en skole for alle,” siger Søren Friis.