MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

15-4-20

Kære Forældre på Kirsebærhavens Skole😉

Nu åbner vi gradvist op for et Helhedstilbud fra kl. 8:00 til 16:00. Helhedstilbuddet er under nødundervisningsloven, det betyder at dagene er "Leg og læring". Der vil være undervisning der ligner det børnene kender, men der vil også være meget der er anderledes. Det er vigtigt at huske at det er ikke en almindelig skoledag børnene møder ind til. Hver klasse er delt yderligere op, så det er muligt i klassen at holde de 2 m. afstand. Lokalerne er indrettet meget spartansk. Der vil være et bord og en stol til hver elev. Derudover vil der ikke være meget andet i lokalet. Der skal gøres rent og sprittes af 2 gange om dagen i lokaler, på toiletter, kontakter, alle dørhåndtag og andre kontakt punkter. For at dette er muligt, er næste alt det "sjove" pakket ned.😩

Håndvask:

Alle elever skal inden de sætter sig ved deres plads vaske hænder og der skal vaskes hænder hver 2. time, samt hvis de har været ude af lokalet. Det er vigtigt at I snakker med jeres barn om vigtigheden af håndvask.

Madpakker:

Så vidt det er muligt skal eleverne spise udenfor, derfor vil det være fantastisk hvis I forældre smøre praktiske madpakker, der ikke kræver kniv og gaffel.

Fødselsdage:

Vi ved godt det ikke er populært, men vi kan ikke sikre hygiejnen ved uddeling, heller ikke selvom det er pakket ind. Vores medarbejdere skal spritte hver del af. Det holder ikke. Klasserne må, når verden bliver normal igen holde en fødselsdagsfest😉

Corona sikkerhed:

I lokalerne skal der være 2 m. mellem eleverne, de må godt have en makker. Det skal dog være den samme makker hele tiden. Når de er udenfor må de være optil 6 elever i en legegruppe også her vil det være den samme gruppe. Personalet har planlagt grupperne.

Alle hold har deres eget toilet for at minske smitterisikoen, børnene må ikke benytte et andet holds toilet. 

Hver årgang har deres udeområde.

Forældre på skolen:

NEJ. Alle elever skal afleveres udenfor skolen, I forældre må ikke gå ind i lokalerne eller på gange. Skolen er kun for personale og elever. Skulle I have behov for at kontakte personalet skal I skrive på AULA og skal I i kontakt med kontoret skal i ringe og aftale et møde. Måske har I mulighed for at gå en aftens tur forbi skolen og se hvor alle skiltene er så I kan finde jeres indgang.

Mødetid:

Det er nødvendigt at I sørger for at jeres barn ikke kommer for tidligt, men det er endnu mere vigtigt at ingen børn kommer for sent. For flere klasser gælder det at personalet mødes med holdet og tager dem med ind. Personalet kan ikke forlade den store gruppe for at hente et barn der bliver afleveret for sent

Indgange:

Det er vigtigt at I ser nærmere på kortet over indgange. Alle lokaler der har direkte indgang, "havedør", er det den der skal benyttes, for de klasser der er på 1. sal er der taget trapper i brug. Læs nøje neden for:

0. årgang:

Starter torsdag d. 16. april.

0. årgang er delt i 6 hold. Hold 1 til 4 skal være i stue etagen, her har alle lokaler direkte adgang, se skiltning. I forældre bliver udenfor. Hold 5 og 6 skal op på 1.sal. Hold 5 skal gå ind i Bakkegården og op ad trætrappen til deres dør. Hold 6 skal ind over "Byggepladsen" det er grusområdet ved indskolingen og op ag ståltrappen til deres dør. Alle børn skal vaske hænder når de er kommet ind i lokalet.

1. årgang:

Starter torsdag d. 16. april.

1. årgang er delt i 5 hold. Alle 5 hold er på 1. sal over tandlægerne. Derfor vil personalet komme ned i gården og hente holdene op. Hold 1 og 2 skal op ved nødtrappen, det blå rør der er lige når i kommer ind i Bakkegården, se skilte. Hold 3 skal ind midt i Bakkegården, glasdør se skilt. Hold 4 og 5 skal op ved nødtrappen, det blå rør der er længst inde i Bakkegården, se skilte. da der for 1. årgang er lidt langt op til deres håndvaske er der sat spritdispenser op ved indgangen. De skal så vaske hænder når de er oppe.

2. årgang:

Starter fredag d. 17. april

2. årgang er delt op i 4 hold. De skal være i bygning 10, det er den nye bygning ved siden af EAT ud mod Kirsebærhaven. Alle hold skal ind via "Havedøren" se kort. Her er udfordringen at alle elever skal vaske hænder på toilettet i gården inden de må gå ind. Personalet skal nok guide dem og hjælpe dem ind i rytmen.Alle indgange er skiltet.

3. årgang:

Starter fredag d. 17. april

3. årgang er delt op i 4 hold. Alle hold er på deres kendte gang. De skal gå ind på skolens område fra Blommestien ved Stjerneskuddet. Alle lokaler har "Havedør" denne skal benyttes så børnene går direkte ind i lokalet og vasker hænder inden de tager plads.

4. Årgang:

Starter mandag d. 20. april

4. årgang er delt op i 4 hold og de er på "Blågang" som de plejer. De skal gå ind på skolens område fra Blommehaven. Alle lokaler har "Havedør" denne skal benyttes så børnene går direkte ind i lokalet og vasker hænder inden de tager plads.

5. Årgang:

Starter mandag d. 20 april

5. årgang er delt op i 4 hold og de er på "Blågang" som de plejer, dog ikke i deres egne lokaler. De skal gå ind på skolens område fra Blommehaven. Alle lokaler har "Havedør" denne skal benyttes så børnene går direkte ind i lokalet og vasker hænder inden de tager plads.

Skiltning:

Der er sat skilte op så ingen bør være i tvivl om hvor de skal ind. Personalet sender holdene så I kan forklare jeres barn hvilken dør der skal bruges.

Vi skal hjælpe hinanden:

Helhedstilbuddet er et samarbejde mellem skole, fritidshjem og klub, personalet på den enkelte årgang er i fuld gang med at planlægge en meget anderledes hverdag end det vi kender. Hav tålmodighed. Alle både børn og voksne gør deres bedste.😉

Husk at se på de vedhæftede kort

Mange hilsner fra

Lauge

Dokumenter

Indgange. til alle hold.pdf

Shape Created with Sketch.

Kort over lokaler.pdf

Shape Created with Sketch.