MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

13-5-20

Den 13. maj 2020

2. fase af genåbningen for 6.-9. klasse
 

Kære elever og forældre på Kirsebærhavens Skole
Fra på mandag den 18. maj genåbner vi skolen for elever i 6.-9. klasse. Vi glæder os til at se jer alle sammen i virkeligheden igen efter 9 ugers fjernundervisning.

Hygiejne
Der er fortsat en række krav til afstand og hygiejne, og det er med udgangspunkt i dem, at vi har tilrettelagt nødundervisningen på skolen.
Alle elever i 6.-9. klasse har undervisning kl. 9-14, så de møder forskudt ind i forhold til 0.-5. klasse. 6.-9. klasse har deres eget lokale, hvor lærerne vil anvise, hvilke toiletter samt håndvaske eleverne kan bruge. Eleverne skal enten vaske eller spritte hænder, når de er mødt ind samt efter udendørsaktiviteter og frikvarterer.

Vi vil bede jer tale med jeres unge om, hvordan de overholder afstandskravet samt retningslinjerne for hygeijne.

Lokaler
Herunder en liste over klassernes lokaler i 2. fase af genåbningen. Efter 9 ugers virtuel undervisning har vi efterstræbt, at klasserne igen kan samles og være i samme lokale.
6.u Eat-lokalet.
6.v Hjemkundskabslokalet.
7.u Salen på biblioteket.
7.v Superlab og MOT
8.a Lokale 33
8.b Fælleslokalet på udskolingsgangen.
9.u Lokale 31
9.v Lokale 32


Frikvarter og udgangstilladelser
7.-9. årgang har udgangstilladelse, og må derfor forlade skolen, vi vil anbefale jer forældre at tale med de unge om, at de skal fastholde afstandskravet, hvis de forlader skolens område i frikvarteret.
Eleverne kan være på Byggeren i frikvarteret, hvor der vil være tilsyn
.

Undervisning på skolen og virtuel undervisning
6. og 7. årgang vil have undervisning på skolen tirsdag og fredag.
8. og 9. årgang vil have undervisning på skolen mandag, onsdag og torsdag.
De øvrige dage er undervisningen virtuel.

Fag, skema og ugeplaner
For at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer har vi fortsat valgt ikke at gennemføre undervisning i idræt, billedkunst, musik, madkundskab og valgfag. Øvrige fag er på skemaet, og det vil forsat fremgå af ugeplanen.

Fremmøde
Vi opfordrer til, at alle børn møder i skole igen, så de kan indgå i klassefællesskabet både fagligt og socialt og ikke mister både relationer og faglig progression.
Corona er en blivende udfordring.

 

 

På glædeligt gensyn og bedste hilsner,
Søren, Hanne og Hedda

 

Vedhæftet: PDF udgave af ovenstående

Dokumenter